Redes


Portal das Asociacións

 "As asociacións permiten aos individuos recoñecerse nas súas conviccións, perseguir activamente os seus ideais, cumprir tarefas útiles, atopar o seu posto na sociedade, facerse oir, exercer algunha influencia e provocar cambios".

Exposición de motivos da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacións.

O Portal das Asociacións é unha iniciativa da Concellaría de Familia, Benestar Social, Muller e Emprego do Concello de Santiago de Compostela que pretende apoiar e fomentar o tecido asociativo do municipio a través de tres canles:

  • Aumentando ou grao de visibilidade das entidades adheridas á rede mediante a confección dun directorio que servirá como cartón de presentación das Asociacións no que se inclúan os seus fins, actividades e todos aqueles datos que poidan ser de interese para os seus potenciais beneficiarios.
  • Poñendo a disposición das Asociacións unha axenda a través da cal poidan difundir os eventos e actividades que teñan previsto organizar.
  • Establecendo unha vía directa de consulta para solucionar os problemas de xestión nos ámbitos xurídicos, fiscais, contables e en materia de subvencións cos que se poidan atopar as entidades no seu día a día.

Dende esta Concellaría deséxase animar as asociacións que están a traballar con algún dos dispositivos da Área de Benestar Social,  a que utilicen esta nova ferramenta que se pon á súa disposición no convencemento de que lles axudará a potenciar o seu traballo (cunha maior difusión entre profesionais doutros ámbitos e tamén coa propia cidadanía), a facilitalo e a acadar os seus fins.


Entidades que colaboran coa rede:


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)