CIFP Politécnico de Santiago

CIFP Politécnico de Santiago

O Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Santiago, comprende  a oferta educativa de cinco familias profesionais cos seus ciclos de grao medio e superior de Química, Madeira Moble e Cortiza, Electricidade e Electronica, Fabricación Mecánica e Transporte e Mantemento de Vehículos.    Este ano participa no proxecto experimental de formación profesional dual do ciclo formativo  de grao superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.Como CIFP, participa no proceso de acreditación de competencias profesionais.

Contacto

Rúa Rosalía de Castro, 133.
15706 - Santiago de Compostela
Teléfono: 981522062
Fax: 981520133
www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago/
susarola@edu.xunta.es


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)