ANPA "A Landra". CEIP La Milagrosa

Os obxectivos da entidade son: 

- Asesorar e apoiar as nais, pais e titores en todo aquelo que afecte á educación dos seus fillos.

- Colaborar nas actividades educativas complementarias do centro.

- Organizar actividades lúdicas en horario non lectivo.

- Representar ós pais e nais dos alumnos no consello escolar do centro e nos órganos colexiados que se establezan.

- Facilitar a participación dos pais e nais de alumnos na programación xeral do centro.

- Fomentar cauces de cooperación entre as familias e o centro e do centro con outras institucións do contorno.

- Promover a igualdade de dereitos de todo o alumnado, sen discriminación por razóns socioeconómicas, ideolóxicas, raza ou sexo.

- Promover actividades formativas e culturais, etc.


Contacto

Rúa Tras de Espiñeira, nº 6
15706 - Santiago de Compostela
Teléfono: 609 858 655
anpa.milagrosa@hotmail.com


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)