Asamblea de Cooperación pola Paz

Asamblea de Cooperación pola Paz

A Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP) é unha ONGD sen ánimo de lucro, laica, independente e defensora dos valores democráticos desde unha opción de xustiza social e económica. ACPP desenvolve o seu traballo en torno a tres áreas diferenciadas: cooperación ao desenvolvemento, axuda en emerxencia e acción social. ACPP chamamos Acción Social ao traballo que realizamos no Norte (o Estado Español e Europa), como organización do Norte, coa intención de transformar a nosa propia sociedade. Con esta intención, dende a delegación de ACPP en Galicia traballamos en varios ámbitos diferentes: 

  • Educación. Estamos convencidos/as de que a educación é clave para unha transformación social. Tratamos de fomentar que a educación nos centros escolares contemple, de forma habitual e continuada, a educación en valores (educación para a cidadanía, para a paz, para o desenvolvemento...). Para iso pensamos que é imprescindible sensibilizar, capacitar e dotar de ferramentas ao profesorado. Para isto desenvolvememos o Programa de Educación en Valores Escolas Sen Racismo, Escolas para a Paz e o Desenvolvemento:

http://www.escuelasinracismo.org/navegacion/presentacion.php?idioma=es 

  • Sensibilización. Tratamos de dar a coñecer a realidade dos países nos que traballamos, que é a cooperación ao desenvolvemento e como a facemos, mentres fomentamos a participación das persoas desde a súa propia contorna e posibilidades. Para iso levamos a cabo exposicións, charlas, proxeccións de documentais, campañas, etc:

http://www.acpp.com/accion_social_sens.htm

http://www.acpp.com/agenda.htm  

  • Formación. ACPP leva a cabo dende o seu nacemento, formacións dirixidas a docentes, educadores/as, mocidade, e sociedade en xeral, relacionadas con diferentes ámbitos da cooperación ao desenvolvemento e a EpD co fin de lograr unha sociedade máis solidaria e comprometida, á vez de fomentar espazos de diálogo e discusión sobre estes temas, como por exemplo: Cursos dirixidos a universitarios/as, Cursos de Cooperación sobre o Terreo, etc:

http://www.acpp.com/CCsT.htm 


Contacto

Rúa do Hórreo 22, 1º-local E.
15702 - Santiago de Compostela
Teléfono: 881 97 73 39
Fax: 881 97 73 39
www.acpp.com
galicia@acpp.com


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)