Hospital Psiquiátrico de Conxo

Hospital Psiquiátrico de Conxo

Hospital de carácter asistencial pertencente ao Servizo Galego de Saúde. Ofrece atención terapéutica e rehabilitadora ás persoas de máis de 18 anos con algún trastorno mental grave, que, por criterios clínicos, non poden recibir este tipo de atención noutro dispositivo comunitario. Como obxectivos principais están:

·        Favorecer a mellora dá autonomía persoal e social dós usuarios.

·        Posibilitar o mantenemento na comunidade nas mellores condicións de normalización, calidade de vida e dignidade.

·        Favorecer a integración social progresiva dós usuarios residentes.

·        Asegurar o cumplimento terapéutico ós doentes.


Contacto

Praza de Martín Herrera, 2
15899 - Santiago de Compostela
Teléfono: 981 951900
www.sergas.es


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)