Casa de familia "Dignidade"

Casa de familia "Dignidade"

A Asociación DIGNIDADE LUGO é unha organización non lucrativa, que ten como un dos seus obxectivos principais a colaboración social en materia educativa da mocidade, principalmente en colectivos máis susceptibles de ser vítimas da pobreza e/ou marxinación.

 A existencia desta asociación ten como fins: 

  •  Axudar a persoas que padezan problemas de pobreza, marxinación, enfermidade ou discapacidade, sen distinción de sexo, idade, raza, nacionalidade, relixión ou ideoloxía facendo unha especial énfase no traballo con menores e mozos en dificultade social e familias que sofren algún tipo de exclusión social.
  • Realizar labores de prevención, especialmente entre aqueles colectivos máis susceptibles a ser vítimas da pobreza e/ou marxinación. Realizar labores de loita contra a degradación social, moral e de calquera forma ou tipo que menos cabe a dignidade das persoas en devanditas áreas.
  • Contribuír á rehabilitación, readaptación e reinserción na sociedade das persoas obxecto de axuda, estimulando a superación das causas que provocan a situación de pobreza, marxinación e/ou exclusión social.

 

 

Os recursos cos que conta principalmente son:

-          CIEMA (Centro de intervención e  execución de medidas xudiciais de menores en Lugo).

-          Casa de familia Dignidade Lugo.

-          Casa de familia Dignidade Santiago de Compostela.

-          Centro de día ABEIRO en Lugo.

-          Punto de Encontro Familiar en Lugo.

-          Empresa de Inserción laboral (Grupo DILL)


Contacto

Rúa As Torres no Ar, 19
15896 - Santiago de Compostela
Teléfono: 981.192.880 // 698.190.681
Fax: 981.940.174
www.dignidade.es
cf.santiago@dignidade.es


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)