CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE SANTIAGO

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE SANTIAGO

FINS:

 

O obxetivo básico é a atención integral e a promoción humana e social das persoas que, por diferentes problemáticas, atópanse en situación de desamparo, marxinación ou exclusión. Ademáis de:

 

 -Concienciar e sensibilizar a la sociedad en general en relación ao compartir e a xusticia social.

 

-Promover, animar e coordinar iniciativas de carácter asistencial e promoción integral da persona.

 

ATENCIÓN PRIMARIA  

 

ÁREA DE ACTUACIÓN:

 

Por parte da traballadora social aténdense todo tipo de necesidades e a persoas de tódalas idades e colectivos.

 

Poderíamos destacar:

 

-Persoas sen fogar e transeúntes

-Familias

-Inmigrantes i Emigrantes retornados

-Minorías étnicas

-Persoas maiores

-Mulleres

 

ACTIVIDADES:

 

-Acollida información orientación e derivación.

 

-Realízanse actuacións de acollida, información, orientación, seguimentos de casos, tramitación de prestacións, visitas domiciliarias, valoración, asesoramento, derivación, búsqueda de emprego, etc.

 

-Nalgunhas ocasións estas atencións teñen que ir acompañadas de prestacións económicas. Estas prestacións desglósanse principalmente en alimentación, medicamentos, alquileres/pensións, recibos de luz, auga e gas, desplazamentos, etc.

 

CONTACTO:

 

ENDEREZO:

Rúa Hospitaliño, 2 bis (esquina San Roque) – 15704 Santiago

 

HORARIO DE ATENCIÓN:

De luns a venres de 9:30 a 15:00 e de luns a xoves tamén de 16:30 a 18:30.

 

TLF.: 981 55 21 40

 

MAIL: caritasdesantiago@hotmail.com

 

 

CENTRO DE TRABALLO E CULTURA

 

ÁREA DE ACTUACIÓN:

 

 • Inserción socio-laboral de persoas en situación de exclusión social.

 • Apoyo y orientación integral a persoas inmigrantes.

 

ACTIVIDADES:

 

 • Orientación Laboral 
 • Bolsa de Emprego 
 • Formación Ocupacional
 • Asesoría e Orientación en temas de estranxeiría
 • Apoio ao emprendemento
 • Habilidades Sociais e Formación Básica
 • Formación básica en español para persoas inmigrantes

 

CONTACTO:

 

ENDEREZO:

Rúa San Roque nº 6 Bis- 15704- Santiago de Compostela

 

HORARIO DE ATENCIÓN:

10-12 h / 18-20 h

 

TLF.: 981-576142

 

MAIL: caritasdesantiago@hotmail.com

 

 

PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA. CENTRO ABEIRO

 

ÁREA DE ACTUACIÓN:

 

 • Laboral
 • Formativa
 • Socio-familiar
 • Psicopedagóxica
 • Socio-educativa
 • Saúde e hixiene
 • Tempo de lecer
 • Acollida e información

 

ACTIVIDADES: 

 

 • Apoio integral ás familias monoparentais e familias en especial protección

 • Orientación laboral e formativa.

 • Obradoiros de estratexias e búsqueda de emprego.

 • Información, derivación e acompañamento aos recursos laborais, formativos, sociais e educativos.

 • Atención aos menores durante a xornada laboral ou formativa dos proxenitores.

 • Transmisión de habilidades de traballo socioeducativo cos/as fillos/as no fogar que melloren o desenvolvemento persoal e social.

 • Atención ás necesidades individuais dos membros da familia.

 • Cobertura nos horarios de almorzo e xantar.

 • Proposta de alternativas de ocio sociocomunitario saudable en familia.

 • Actividades de lecer: Encontros interxeracionais, convivencias, saídas de carácter cultural, celebración de festas, obradoiros de expresión artística e cociña...

 • Actividades formativas coas familias: obradoiros de alfabetización, encontros de formación, obradoiros de habilidades sociais, economía doméstica..., cursos básicos específicos do programa...

 • Actividades formativas cos menores: reforzo escolar,  motivación cara o estudio e preparación cara o futuro.

 

CONTACTO: 

 

ENDEREZO:

Rúa Roma Nº 5, baixo E. 15707 Santiago

 

HORARIO DE ATENCIÓN:

De 8:00h a 20:00h initerrompidamente

 

TLF.: 981.577.590

 

MAIL: programa.abeiro@gmail.com

 

 

CENTRO VIEIRO

 

Centro de mínima esixencia para persoas en situación de grave exclusión social

 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 

 

 • SEN TEITO

 • ADICCIÓNS

 • PROSTITUCIÓN

 • SAUDE MENTAL

 • ENFERMOS VIH

 

ACTIVIDADES:

 

 • CALOR E CAFÉ

 • HIXIENE PERSOAL

 • OBRADOIROS PRELABORAIS

 • ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL

 • SEGUIMENTO MÉDICO

 • CONTROL DE TRATAMENTOS MÉDICOS

 • MEDIACIÓN FAMILIA

 

CONTACTO:

 

ENDEREZO:

RUA COSTA VELLA Nº 12-BAIXO

 

HORARIO DE ATENCIÓN:

LUNS A XOVES DE 8 A 20H E VENRES DE 8 A 15H

 

TLF.: 981585608 E 881973713

 

MAIL: centrovieiro@gmail.com

 

 

PROGRAMA LAREIRA

 

ÁREA DE ACTUACIÓN:

 

ENFERMOS DE VIH EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE O EXCLUSIÓN SOCIAL

 

ACTIVIDADES:

 

 • ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL

 •  DERIVACIÓN SOCIOSANITARIA

 • OBRADOIROS PRELABORAIS

 • ACOMPAÑAMIENTO MÉDICO

 • CONTROL DE TRATAMENTOS

 • ADESTRAMENTO EN ADHERENCIA A TRATAMENTOS

 • SEGUIMENTO MÉDICO

 • MEDIACIÓN FAMILIAR

 

CONTACTO:

 

ENDEREZO:

RUA COSTA VELLA Nº 12 BAIXO

 

HORARIO DE ATENCIÓN:

LUNS A XOVES DE 8 A 20H E VENRES DE 8 A 15H

 

TLF.: 981585608 E 881973713

 

MAIL: plareira@gmail.com

 

 

PROGRAMA COLONIAS

 

Proxecto educativo de ocio e tempo libre a menores enrisco de exclusión social  baseado na educación en valores, a diversidade e a integración.

 

ÁREA DE ACTUACIÓN:

 

INFANCIA E XUVENTUDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E COMARCA

 

ACTIVIDADES:

 

 • COLONIAS DE VERÁN: Campamentos de 12 días divididos por idades na instalación de Arnela (Porto do Son)

 • ACTIVIDADES DE INVERNO: Campamentos urbanos, excursións e tardes de xogos destinados a continuar o traballo do verán durante o curso escolar.

 • AULAS: Proxecto de apoio escolar. Todas as tardes de luns a venres.

 • FORMACIÓN E RECICLAXE PARA O VOLUNTARIADO: Proxecto de formación continua para o voluntariado, composto por monitores de Tempo Libre na súa totalidade.

 • COLABORACIÓN CON DIFERENTES ENTIDADES: Prazas nas actividades do departamento para usuarios/as con Autismo, TDAH e discapacidade intelectual.

 

CONTACTO:

 

ENDEREZO: Hospitaliño, 2bis

 

HORARIO DE ATENCIÓN:

Luns a Venres 10:00 – 14:00

 

TLF.: 981 55 21 40

 

MAIL: coloniascaritas@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 © 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)