ASOCIACIÓN GALEGA DE FIBROMIALXIA (AGAFI)

ASOCIACIÓN GALEGA DE FIBROMIALXIA (AGAFI)

 

 

 

FINS:

 

 • Ofrecemento de información á persoa afectada que lle permita coñecer de xeito exhaustivo a manifestación, tratamento e futuro desta enfermidade

 

 • Divulgación no ámbito administrativo, da sanidade, da xustiza  e da sociedade en xeral, dos avances obtidos a través da dinámica asociativa

 

 • Colaboración coa persoa asociada na normalización progresiva do seu ritmo de vida, aprendendo a vivir coas súas doenzas

 

 • Fomento do diálogo entre as persoas asociadas, como forma de combater a incomprensión xerada pola dificultade do diagnóstico destas situacións patolóxicas

 

 • Promover a investigación médica co fin de ir configurando os perfís propios desta enfermidade (a súa orixe orgániza ou psiquiátrica, tratamento, achar unha base obxectiva que permita xustificar a sintomatoloxía, eventuais efectos incapacitadores...

 

 • Impulso do estudo xurídico dos efectos socio-laboraisda síndrome fibromiálxia

 

 • Contribuír á formación dun mecanismo de autodefensa na persoa afectada ante situacións de vulneración dos seus dereitos

 

 • Desenvolver e defender os dereitos das persoas asociadas

 

 • Sensibilizar sobre a enfermidade á sociedade

 

 • Desenvolver actividades de todo tipo encamiñadas a cubrir as necesidades das persoas asociadas

 

 

ACTIVIDADES:

 

 • Información e asesoramento médico e xurídico ás persoas afectadas

 

 • Reunións periódicas coas persoas asociadas

 

 • Recopilación de información e estudos procedentes de distintos organismos nacionais e internacionais

 

 • Calquera tipo de actividade acorde coa nova calidade de vida da persoa asociada e enferma (pilates, sesións de grupo con psicológas/os, obradoiros de autocoñecemento da fibromialxia, ...)

 

 • Publicidades e intervención nos medios de comunicación social como forma de chegar ao colectivo afectado e, así mesmo, informar á sociedade en xeral sobre a marcha dos avances no estudo da enfermidade

 

 • Elaboración de materiais didácticos capaces de amosar o verdadeiro alcance da fibromialxia

 

 • Organización e colaboración en foros de debate, congresos, xornadas, charlas, cursos, ...que fomenten o estudo, o debate, en definitiva, o avance no coñecemento desta situación patolóxica

 

 • Convenios de colaboración con organismos e universidades encamiñados á práctica investigadora

 

 • Dinamización dun espazo de encontro

 

 • Fomento das relacións de colaboración con institucións públicas, empresas privadas e organizacións non lucrativas que permitan un mellos cumplimiento dos fins fundacionais

 

 

CONTACTO:

 

ENDEREZO:

Sede Central en Rúa do Home Santo 10-baixo, Santiago de Compostela

 

HORARIO DE ATENCIÓN:

Martes e xoves 16:30h - 19:30h    

Mércores 10:30h - 13:30h

 

TLF:

981 574593 // 650 26 17 38 (Presidenta)

 

MAIL:

galicia@agafi.org

 

WEB:

www.agafi.org 


Ligazóns relacionadas


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)