ASPAS (ASOCIACICIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE SANTIAGO)

ASPAS (ASOCIACICIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE SANTIAGO)

FINS

 

En 1967 nace co FIN de traballar pola mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias conseguindo e facilitando os apoios necesarios para a defensa e mellora dos seus dereitos. 

 

É unha asociación de familias, sen ánimo de lucro, que considera que as persoas con discapacidade intelectual teñen dereitos, teñen capacidades, son iguais e merecen respecto á individualidade e á diferenza. Por iso traballa promovendo servizos que desenvolvan as súas capacidades e con criterios de calidade que procuren a normalización e incrementen o grao persoal de benestar, autonomía, independencia, integración e inclusión social, cun compromiso solidario do equipo humano, honradez, transparencia e confianza.

 

 

ACTIVIDADES  

 

 A  ASOCIACIÓN ASPAS  ofrece servizos ás persoas con discapacidade intelectual independentemente do tipo de discapacidade, grado e sexo, e ás familias, titores e outros socios da mesma:

 

1. Servizos para Persoas con Discapacidade Intelectual con Necesidades de Apoio Extenso e/ou Xeneralizado: (Maiores de 16 anos).

 

  • CENTRO RESIDENCIAL Juán Vidán Torres: Funciona en réxime de Internado permanente e atende a usuarios con grandes discapacidades. As actividades que se realizan van encamiñadas á adquisición de hábitos da vida diaria e á rehabilitación física. 

 

  • CENTRO de DÍA- UNIDADE DE ATENCIÓN PERSOALIZADA: presta servizos de atención diurna a ususarios con grandes necesidades de apoio.

 

2. Servizos para Persoas con Discapacidade Intelectual con Necesidades de Apoio Intermitente: (Maiores de 18 anos).

 

  • CENTRO OCUPACIONAL ASPAS: O seu o obxectivo é proporcionar a formación necesaria para un maior desenvolvemento persoal e profesional traballando habilidades, capacidades e ferramentas que facilitan a inserción social e laboral. Está composto por 5 talleres nos que se realizan actividades de formación laboral. 

 

  • VIVENDAS COMUNITARIAS e PISOS TUTELADOS: Nelas preténdese potenciar as habilidades para a vida autónoma. 

 

  • APOIO PARA O EMPREGO: Co primeiro taller ocupacional iníciase un camiño que aposta pola inserción no mercado laboral como unha peza esencial na integración social e realización persoal das persoas con discapacidade intelectual. Neste sentido séguense diversas vías: Inserción en empresa ordinaria e creación do centro especial de emprego ASPAS EMPREGO S.L. 

 

  • PROGRAMA DE AUTOXESTORES: O obxectivo do programa é promover a autoxestión e autodeterminación das persoas con discapacidade intelectual.

 

3. Servizo para Familias, Titores e Socios:

 

Dende a Asociación ofrécese información e formación ás familias a través de xornadas ou charlas sobre cuestións que relacionadas co mundo das persoas con discapacidade. Ademais de prestar un servizo de asesoramento continuo.

 

4. Servizo de Ocio, Deportes e Voluntariado:

 

O traballo de integración non pode esquecer un ámbito tan esencial como é o tempo de lecer. Grazas a unha gran labor dos voluntarios, realízanse tanto actividades de:

 

  •  OCIO: viaxes, saídas de fin de semana, ceas, saídas nocturnas...., 
  •  DEPORTE: futbol, baloncesto, atletismo, golf e natación.

 

A participación en grandes competicións a nivel nacional e internacional, e a ocasión de utilizar os espazos da comunidade en convivencia, son unha oportunidade magnífica de integración social.

 

 

CONTACTO  

 

DIRECCIÓN:

Sta. Teresa de Jornet nº 19 (San Marcos), 15890 Santiago de Compostela. (A Coruña).

 

HORARIO DE ATENCIÓN:

 De 9:00h a 14:00h e de 16:00 a 18:30.TLF.: 981 58 20 50 / 981 57 67 20       

        

MAIL: aspas@asociacionaspas.org

WEB: www.asociacionaspas.org

 

 


Ligazóns relacionadas


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)