ASOCIACIÓNS REDMADRE CORUÑA

MISIÓN

RedMadre Coruña ofrece servizos de calidade para mulleres en situación de dificultade social debido o seu embarazo ou maternidade, e promove os seu dereitos innovando sobre a súa atención e favorecendo a participación doutras persoas e entidades para garantir o seu benestar social e familiar.

FINS

· Promover a concesión de axudas e sistemas de asistencia gratuitos á muller embarazada, tanto do sector público como do privado.

· Asesorar a toda muller sobre cómo superar calquera conflicto co seu embarazo lle poda supoñer e informala sobre os apoios ou axudas, tanto de orixe público como privado, que poda recibir para levar a bo término o seu embarazo.

· Asistir e apoiar a toda muller embarazada para que poida levar a bo término o seu embarazo.

· O desenrolo de programas de educación afectivo sexual coa finalidade de reducir o número de embarazos non desexados.

· Proporcionar asistencia psicolóxica a toda muller que sufra trala experiencia dun aborto.

 

ACTIVIDADES

 

Servizo de Intervención Social

Servizos especializados: Información e asesoramento social, Terapia familiar, Apoios materiais e económicos (emerxencia social)

Programas do Servizo:

· Programa de Apoio social e psicolóxico:

· Programa de Emerxencia Social

· Programa de Voluntariado

 

CONTACTO

ENDEREZO: R/ Roma, 5 – 2º D, Pol. Fontiñas (C.P.15703 - Santiago de Compostela)

HORARIO DE ATENCIÓN:

De 10h a 14h (Lunes a Viernes) y de 17h a 19h (Lunes a Jueves) Previa Cita

TLF.: 881 95 68 66 – 698 16 55 82

MAIL: santiago@redmadrecoruna.es

WEB: www.redmadrecoruna.es

 


Ligazóns relacionadas


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)