ASOCIACIÓN GALEGA DE FAMILIAS NUMEROSAS (AGAFAN)

ASOCIACIÓN GALEGA DE FAMILIAS NUMEROSAS (AGAFAN)

FINS

  • Cooperar na defensa, mellora e perfeccionamento dos dereitos otorgados ás familias numerosas na lexislación vixente, xestionando ante os poderes públicos cantas modificacións se consideren oportunas en dita lexislación.  
  • Impulsar a imaxe da familia numerosa. 
  • Asesorar e informar aos asociados sobre os seus dereitos e prestacións no concerninte a súa condición de familia numerosa.
  • Representar a todos e cada un  dos seus membros asociados nas súas relacións coa
  • Administración e entidades públicas ou privadas que teñan encomendadas funcións relacionadas coas familias numerosas.

ACTIVIDADES

 

  • Reunións cós dirixentes políticos da nosa autonomía, para transmitirles as queixas e demandas das familias numerosas galegas. 
  • Reunións con entidades privadas para intentar acadar beneficios para os nosos asociados.
  • Xornadas familiares: Magosto, Congresos, etc.
  •  Edición da revista SI FAMILIA, distribuida semestralmente a todos os asociados, concellos de Galicia, colexios e personas/empresas relevantes da nosa comunidade.

 

CONTACTO

ENDEREZO: Rúa Emilia Pardo Bazán, nº 9-1º Drta   15005 A  CORUÑA

HORARIO DE ATENCIÓN:  De 9.00 h a 15.00 h

TLF.: 881 92 47 74  // 664 771 402  

MAIL:  agafan@agafan.org      

WEB:  www.agafan.org

 


Ligazóns relacionadas


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)