FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

FINS

A Federación Autismo Galicia persegue os seguintes fins:

 • Servir de nexo de unión entres as distintas entidades e organizacións membros.
 • Defender a dignidade  e os dereitos  civís, políticos, económicos, culturais, sociais, laborais, etc.das Persoas con Trastornos do Espectro do Autismo (TEA), en igualdade de oportunidades.
 • Promover a integración social, laboral e a normalización das persoas con TEA, fomentando actitudes sociais positivas cara ao colectivo en Galicia.
 • Desenvolver todo tipo de accións encamiñadas a mellorar a calidade de vida das persoas con TEA e das súas familias.
 • Promover a formación e a investigación sobre os TEA. 

ACTIVIDADES

 • De apoio a persoas con TEA e familias, mediante programas de ocio e respiro familiar.
 • De apoio, información e orientación a familias, profesionais e interesados en xeral.
 • Programas formativos para profesionais do sector, familias, interesados en especializarse en ocio para persoas con TEA, voluntariado e persoas en paro a través dos cursos AFD.
 • Programas de emprego: formación no posto de traballo, orientación, información e asesoramento na busca de emprego para persoas con discapacidade e TEA.
 • Programas de divulgación e sensibilización sobre a especificidade dos TEA, mediante o desenvolvemento de campañas, participación en eventos e xornadas e publicacións.
 • Programas de desenvolvemento e implementación das novas tecnoloxías.
 • Participación en plataformas e entidades representativas do terceiro sector e da discapacidade: CERMI Galicia, EAPN Galicia
 • Traballo en rede con entidades de ámbito nacional e internacional: Confederación Autismo España e Autismo Europa.

 

CONTACTO 

ENDEREZOS: Rúa Home Santo de Bonaval, nº 74 e

Rúa Rodriguez de Viguri, 35.

HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 a.m. a 15:00 p.m.

TLF.: 981 589 365

MAIL: info@autismogalicia.org 

WEB: www.autismogalicia.org

 


Ligazóns relacionadas


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)