ASOCIACIÓN GALEGA AMARANTE SETEM PARA O ECODESENVOLVEMENTO

ASOCIACIÓN GALEGA AMARANTE SETEM PARA O ECODESENVOLVEMENTO

 

 

FINS:

 

 • Traballar na procura da xustiza social e través dunha nova orde internacional e unha estructura social democrática e xusta

 • Traballar na procura dun consumo responsable como chave na defensa ambiental e a sustentabilidade

 • Presionar as empresas e as institucións para que respecten e incorporen criterios éticos, sociais e ambientais en tódolos seus ámbitos de actuación

 • Participar en redes e alianzas encamiñadas á transformación non capitalista da orde internacional

 • Impulsar o debate teórico e a xeración de ideas que permitan a busca dun modelo de sustentabilidade entre os distintos pobos da terra (incluída a posta en marcha de iniciativas económicas alternativas). Así como compatibilizar as actividades humanas coa dinámica ecolóxica do planeta Terra

 • Elaborar e subministrar información sobre calquera tema que poida favocerer os principios do consumo responsable, o ecoloxismo, da solidariedade, da interculturalidade e do feminismo

 

ACTIVIDADES:

 

Para o cumprimento dos seus fins, a asociación realizará, entre outras, as seguintes actividades:

 

 • Organizar campañas sensibilización social

 • Organizar cursos, ciclos de conferencias, viaxes, congresos, simposios, coloquios e sesións de estudio e de formación

 • Redactar, editar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación

 • Organizar campañas de prensa, radio, televisión e outros medios de comunicación

 • Calesquera outra actividade que permita á asociación o mellor cumprimento dos seus fins

 

CONTACTO:  

 

ENDEREZO:

Rúa de San Pedro, 67 baixo (Compostela)

Rúa San Román, 9 baixo (Pontevedra) 

 

HORARIO DE ATENCIÓN:

11:30 a 14 (martes a sábado)

17:30 a 20:30 (luns a venres) 

 

TLF.:

981 58 47 13

986 848 159 

 

MAIL:

compostela@amarantesetem.org

central@amarantesetem.org 

 

WEB:

www.amarantesetem.org

 

 

Ligazóns relacionadas


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)