IES Antonio Fraguas Fraguas

IES Antonio Fraguas Fraguas

Servizo público, de carácter educativo. Instituto de Educación Secundaria (Xunta de Galicia: Consellería de Educación). 

 

¿Qué podes atopar? 


a.- Servizos:


 • 16 unidades de Ensino Secundario Obligatorio (ESO). 2 grupos de Diversificación Curricular.
 • Agrupamentos específicos e desdobres.
 • 7 unidades de Bacharelato coas modalidades de: Humanidades e Ciencias Sociais, Ciencias e Tecnología e Artes escénicas, Música e Danza (nova modalidade de Bacharelato).
 • Departamento de Orientación, con especialistas en Audición e Linguaxe e pedagoxía terapéutica.
 • Biblioteca e punto lector.
 • Laboratorios.
 • Ximnasio.
 • Aulas de Plástica e Tecnoloxía.
 • Aulas de Música.
 • Novas tecnologías na maioría das aulas e instalación wifi en todo o centro.
 • Servizo de transporte escolar.

b.- Programas:


 • PROA. (Programa de Apoio a centros de Secundaria en zonas de atención preferente).
 • “De BO ROLLO”, de habilidades sociais (UMAD, Concellería de Benestar Social).
 • Programa de educación afectivo-sexual, en colaboración con XENEME.
 • Programa de prevención de drogodependencias, en colaboración coa UMAD, Concellería de Benestar Social.
 • Obradoiro de trastornos da alimentación, en colaboración coa Cruz Vermella.
 • Programas de convivencia con Galicia Acolle e Asamblea de Cooperación pola Paz.
 • Centro da rede europea “Escolas sen racismo”.
 • Programa de educación intercultural con alumnado inmigrante en colaboración con IGAXÉS.
 • Participación en CINENSINO. Programa de prevención de drogodependencias, englobado no programa de prevención para a saúde e que emprega como base para o traballo formativo o cine.
 • PONTE NAS ONDAS. Experiencia educativa que se ven desenvolvendo dende 1995 grazas á cooperación entre escolas de Primaria e Secundaria de Galicia e do norte de Portugal.
 • PROXECTO TERRA. É un proxecto de intervención educativa proposto pólo Colexio Oficial de Arquitectos de Galícia, co fin de contribuír a mellorar o coñecemento que os escolares de Galicia deben ter da arquitectura galega, do seu contorno e da nosa identidade territorial.
 • Proxecto COMENIUS: “Participación democrática e cidadanía na escola e no seu entorno” con centros de Alemaña, Letonia, Finlandia e Dinamarca.
 • Club de lectura do alumnado “PROMETEO”.
 • Club de lectura de profesorado “O CLUB DA LIBRETA”.
 • Grupo de pintura “SINGULAR_ES”, formado por alumnado e profesorado.

c.- Actividades extraescolares e complementarias:


 • Liga interna: minifútbol, baloncesto, …
 • Grupo de teatro “TANTOMETÉN”, organizado polo Equipo de Normalización Lingüística.
 • Programas e actividades de orientación académica e profesional.
 • Diversas actividades relacionadas cos temas transversais: charlas, talleres, visitas a exposicións…
 • Saídas culturais e excursións.

Contacto

Rúa Londres, nº 10.
Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono: 981588498
Fax: 981528254
ies.antonio.fraguas@edu.xunta.es


Horario: Horario do centro: de luns a venres, de 8,45 a 14,25 horas; martes e venres, de 16,15 a 18,45 horas.
Horario de oficina: de luns a venres, de 9 a 14 horas.
Horario de biblioteca: de luns a venres, en horario de mañá; martes e mércores, en horario de tarde.

flecha Ver máis redes coas que colabora a entidade

novas relacionadas


Documentación relacionada


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)