Unidade Municipal de Atención as Familias (UAF)

Unidade Municipal de Atención as Familias (UAF)

Servizo público, pertencente á Area de Acción Social do Concello de Santiago de Compostela.

 

¿Qué podes atopar? 


a.- Prevención universal:


  • Programa de pais e nais para a educación. Trátanse temas relacionados coa comunicación, estilos educativos, relacións pais-fillos/-as, autoestima,…
  • Obradoiro de resolución de conflictos entre pais e fillos/-as adolescentes. Preténdese axudar a resolver problemas concretos durante esta etapa proporcionando técnicas e instrumentos para a súa resolución.

b.- Prevención selectiva:


diríxise á población que polas súas circunstancias ten un maior risco de presentar dificultades, entrenándoos en competencias que favorezan a diminución dos factores de risco. Dentro deste inclúense programas específicos de intervención con menores e adolescentes en situación de risco.


c.- Prevención indicada:


intervención familiar terapéutica e/ou socioeducativa con menores e adolescentes en situación de risco, co obxectivo de aumentar os factores de protección ante estas situacións.


Contacto

Casa de Asociacións de Benestar Social
Rúa Manuel María, nº 6 - Salgueiriños
Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono: 981542465 | 981542480
Fax: 981542484
uaf@santiagodecompostela.org


Horario: De luns a venres, de 8 a 15 horas, previa cita.<br />
Pódese concertar no Centro Municipal de Servizos Sociais (sito na rúa Isaac Díaz Pardo, nº 2-4) e/ou no teléfono 981-54.24.65.

flecha Ver máis redes coas que colabora a entidade

novas relacionadas© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)