Down Compostela

Down Compostela

DOWN COMPOSTELA naceu en xaneiro de 1997, promovida por un grupo de familias para mellorar a calidade de vida das persoas coa Síndrome de Down de Santiago de Compostela e a súa área xeográfica de influencia. A Asociación oferta unha atención específica ás persoas con discapacidade intelectual en xeral e Síndrome de Down en particular, para facilitar a súa integración familiar, social, educativa e laboral no entorno no que viven.


O sentido principal da existencia de Down Compostela ven dado pola necesidade de establecer as medidas necesarias para garantir a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade intelectual, a través da provisión de servizos e actividades das que están desprovistas no seu entorno.


Os servizos que se prestan na nosa entidade son entre outros, programa de acollida en hospitais, atención Temperá, psicomotricidade en atención temperá, logopedia e linguaxe, programa de familias, ....


Contacto

Rúa Alejandro Novo González, 1 baixo
15706 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono: 981563434
Fax: 981534545
downcompostela@downcompostela.org

flecha Ver máis redes coas que colabora a entidade

Ligazóns relacionadas


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)