COGAMI. Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

COGAMI. Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), é unha entidade sen ánimo de lucro, que xurde no ano 1990, declarada de utilidade pública que ten como finalidade a integración das persoas con discapacidade da Comunidade Autónoma de Galicia, recoñecida legalmente como entidade colaboradora en materia social en favor das persoas con discapacidade física.


Na actualidade COGAMI está constituída por catro Federacións Provinciais e preto de 50 asociacións comarcais o que a converte nunha das entidades máis representativa do colectivo de persoas con discapacidade en Galicia. A Confederación e as súas entidades membro desenvolven a súa Misión de mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade prestando diversos servizos entre os que destacan:


 • Información, orientación e asesoramento.
 • Formación de adultos e ocupacional (presencial e a distancia).
 • Intermediación laboral (na empresa común e en centros propios).
 • Intervención social.
 • Voluntariado.
 • Dinamización do movemento asociativo.
 • Actividades de Lecer.
 • Asesoramento sobre Accesibilidade e Axudas Técnicas.
 • Transporte adaptado.
 • Xestión do Programa de Asistencia Persoal
 • Xestión de Centros Especiais de Emprego sen ánimo de lucro.

Contacto

Rúa Modestro Brocos, 7 Bloque 3, Baixos
15704 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono: 981574698
Fax: 981574670
correo@cogami.es

novas relacionadas© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)