Unidade de Atención ás Migracións (UAMI). Concellería Familia, Benestar Social, Muller e Emprego

Unidade de Atención ás Migracións (UAMI). Concellería Familia, Benestar Social, Muller e Emprego

A UAMI (Unidade de Atención ás Migracións) da Concellería de Benestar Social e Igualdade do Concello de Santiago de Compostela é a oficina municipal encargada de facilitar información, orientación e asesoramento xurídico e socio-laboral a emigrantes retornados e inmigrantes, froito dun convenio asinado entre a Secretaría Xeral de Emigración e o Concello de Santiago.


As principais actuacións que está a desenvolver son as seguintes:


  • Informar a estes colectivos sobre a situación xurídica e trámites administrativos a realizar dada a súa condición de inmigrante ou emigrante retornado.
  • Asesorar na tramitación de permisos de residencia, traballo, visados, adquisición da nacionalidade, agrupamento familiar, e calquera outros trámites administrativos que este colectivo precise, así como as prestacións sociais, educativas ou sanitarias ás que tivesen dereito.
  • Facilitar todo tipo de información acerca de programas formativos e de orientación e inserción laboral e outras axudas ás que poidan ter acceso e que faciliten a súa inserción no mercado laboral.
  • Promover a incorporación dos inmigrantes ás redes sociais e á vida comunitaria, incluso a traveso de intervencións individuais e familiares.

Contacto

Rúa Isaac Díaz Pardo s/n
15705
Santiago de Compostela
Teléfono: 981542495
Fax: 981542494
migracions@santiagodecompostela.org

novas relacionadas© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)