Novas

Equipo de Inclusión Sociolaboral. Concellería de Familia, Benestar Social, Muller e Emprego
01/02/11

Urbana Norte - Listaxe provisional de admitidos e excluidos

Infórmase da publicación da lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo de persoal de oficios para o programa "Urbana Santiago Norte 2007-2013".

Concédese un prazo de catro días naturais, a partir do día seguinte o da publicación da presente resolución no taboleiro de edictos do Concello e na paxina web, para a subsanación dos erros que procedan. Transcorrido o citado prazo, ditarase resolución definitiva.

Prazo límite de subsanación de erros: sábado, 5 de febreiro

Documentación relacionada


© 2009 Concello de Santiago - Concellería de Políticas sociais, diversidades e saúde.
Rúa Isaac Díaz Pardo, nº4 - 15705 (Tlfno. 981 542 465)